16/04/2021 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà ta

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 09/04/2020 23:06

 

Nhà ta ở tận trời xa
Bao nhiêu mây trắng la đà dưới chân

Biển thật xa, trời thật gần
Bốn phương tám hướng xoay vần trước sau

Không bãi bể chẳng nương dâu
Không tháng bảy, vợ chồng ngâu hẹn hò

Không ngày xưa chẳng bây giờ
Buông phiền muộn bỏ âu lo thuở nào

Nhà ta ở tận trời cao...
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Nhà ta