09/12/2022 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quang Lộc bản hành
光祿阪行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 20:31

 

Nguyên tác

山行落日下絕壁,
西望千山萬山赤。
樹枝有鳥亂鳴時,
暝色無人獨歸客。
馬驚不懮深谷墜,
草動只怕長弓射。
安得更似開元中,
道路即今多擁隔。

Phiên âm

Sơn hành lạc nhật hạ tuyệt bích,
Tây vọng thiên sơn vạn sơn xích.
Thụ chi hữu điểu loạn minh thì,
Minh sắc vô nhân độc quy khách.
Mã kinh bất ưu thâm cốc truỵ,
Thảo động chỉ phạ trường cung xạ.
An đắc cánh tự Khai Nguyên[1] trung,
Đạo lộ tức kim đa ủng cách.

Dịch nghĩa

Buổi chiều đi trong núi dưới vách cheo leo,
Nhìn về phía tây có hàng ngàn hàng vạn núi đỏ rực.
Chim trên cành cây kêu loạn cả lên,
Trời tối không có ai ngoài gia đình tôi.
Không lo ngựa sa xuống hang sâu mà sợ giặc cướp,
Cỏ động đậy chỉ sợ cung tên dài của bọn cướp.
Mong làm sao mà có được như thời Khai Nguyên,
Ngày nay đường đi lại lắm gian truân.

Bản dịch của Trinh Đường

Đi rừng, ác lặn xuống vách dựng
Ngàn núi muôn núi trông đỏ lựng
Cành cây khi rộn tiếng chim kêu
Trời tối không người, về một bóng
Ngựa hãi, nào lo hố thẳm rơi
Cỏ rung, chỉ sợ cung dài bắn
Đâu lại được như lúc Khai Nguyên
Đường sá giờ sao đầy hiểm chướng
(Năm 762)

Núi Quang Lộc thuộc Tử Châu, huyện Đồng Sơn. Tháng 7 năm 762, viên thiếu doãn kiêm ngự sử Thành Đô là Từ Tri Đạo nổi dậy, Đỗ Phủ vội mang gia quyến chạy về Tử Châu (huyện Tam Thai, Tứ Xuyên).

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn học, 1962
[1] Năm 713 đến 741, khi đó Đỗ Phủ đang tuổi thanh niên đã đi chơi vùng Ngô, Việt, Tề, Triệu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quang Lộc bản hành