28/10/2020 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tuyệt

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 11/09/2011 03:53

 

Uốn cả hồn anh thành tứ tuyệt
Kẹt trong hõm đá voi quỳ chân
Đã đưa ngà được lên trăng sáng
Vòi chửa buông xong để uốn vần.
Nguồn: Chế Lan Viên - thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 210

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Tứ tuyệt