07/12/2022 23:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu đề công quán bích kỳ 2
偶題公館壁其二

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 23:31

 

Nguyên tác

東望江頭望故交,
浮雲無定水滔滔。
風吹古塚浮榮盡,
日落平沙戰骨高。
山月江風如有得,
岩棲谷飲不辭勞。
平生已絕雲霄夢,
怕見傍人問羽毛。

Phiên âm

Đông vọng giang đầu vọng cố giao,
Phù vân vô định thuỷ thao thao.
Phong xuy cổ trủng phù vinh[1] tận,
Nhật lạc bình sa chiến cốt[2] cao.
Sơn nguyệt giang phong như hữu đãi,
Nham thê cốc ẩm bất từ lao.
Bình sanh dĩ tuyệt vân tiêu mộng[3],
Phạ kiến bàng nhân vấn vũ mao.

Dịch nghĩa

Đầu sông trông xuống đông là đất cũ
Đám mây lang thang, nước cuồn cuộn
Gió thổi nơi mồ xưa, bao nhiêu vinh hoa hư ảo tan hết
Bóng chiều trên bãi cát, xương chiến sĩ vun cao
Trăng núi gió sông như có lòng chờ đợi
Ở hang uống hố cũng không nề gian lao
Bình sinh đã dứt hẳn mộng lên mây xanh
Sợ thấy có người ở bên hỏi đến lông cánh

Bản dịch của Quách Tấn

Trông vời quê cũ nước mông mênh
Cuồn cuộn mây theo sóng bập bềnh
Cát phẳng ngày tà vun chiến cốt
Mồ xưa gió lạnh lấp phù vinh
Gió sông trăng núi như chờ khách
Uống nước nằm hang cũng thỏa tình
Lông cánh những e người hỏi đến
Tung mây đã dứt mộng bình sinh
[1] Vinh hoa phù phiếm. Tức là công danh phú quý trên đời như áng mây bay.
[2] Tàn tích của chiến tranh vẫn chưa lấp hết.
[3] Mộng làm quan lớn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Ngẫu đề công quán bích kỳ 2