22/07/2024 14:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ta qua nhau vậy thôi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/06/2024 08:07

 

Anh qua em
Vệt bóng
Chẳng mảy may dính người
Em qua anh
Vệt hơi
Hương thừa trôi áo chải.

Ta qua nhau vậy thôi
Mỗi người theo mỗi nỗi
Chẳng khác chi sự đời
Chung trời không chung cõi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Ta qua nhau vậy thôi