24/07/2024 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai con mèo

Tác giả: Trần Gia Thoại

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2020 07:30

 

Mèo trắng chê mèo đen:
“Thân hình đầy dơ bẩn.
Đầu tai toàn cả rận,
Đi đứng ngó lằng xằng.”
Mèo đen đáp lại rằng:
“- Trước khi nhạo bạn khác,
Xét mình rồi tự giác,
Hãy nói chuyện chê khen.
Mắt chị nếu không ghèn,
Thì trán đầy lọ nghẹ,
Xem gương rồi chị sẽ
Học khiêm tốn cho quen.
Tiếc rằng chị kiêu căng,
Tự mình lại chẳng thấy.”
Ở đời ai cũng vậy,
Thấy họ không thấy mình.
Khuyên đừng nhạo báng khen chê,
Chắc gì mình sạch mà phê bình người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Gia Thoại » Hai con mèo