23/06/2021 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú Lăng Vân tự kỳ 1
賦淩雲寺其一

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 17:18

 

Nguyên tác

聞說淩雲寺裏苔,
風高月近絕塵埃。
橫雲點染芙蓉壁,
似待詩人寶月來。

Phiên âm

Văn thuyết Lăng Vân tự lý đài,
Phong cao nguyệt cận tuyệt trần ai.
Hoành vân điểm nhiễm phù dung bích,
Tự đãi thi nhân Bảo Nguyệt[1] lai.

Dịch nghĩa

Nghe nói chùa Lãng Vân có rêu phong cổ kính,
Cảnh gió trên cao, mặt trời vừa lên tuyệt đẹp trong cõi trần.
Đám mây nằm ngang phụ hoạ cho bức tường vẽ hoa sen,
Như chờ đợi Bảo Nguyệt sắp tới.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chùa Lăng Vân nghe rêu xanh đóng
Cảnh ban mai gió lộng tuyệt vời
Vách sen mây điểm chơi vơi
Như chờ Bảo Nguyệt lại chơi thơ làm
[1] Tên nhà sư, cũng là một thi nhân thời Thịnh Đường. Ông đã cùng Vô Uý pháp sư dịch hơn mười bộ kinh Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Phú Lăng Vân tự kỳ 1