03/02/2023 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt và lòng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 11:38

 

Năm mặt toả năm châu
Bốn lòng soi nhân thế
Gom tham, gom tham
Khổ đau chôn sống
Kiếp người gian manh.
Cái bè, Tiền Giang, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mặt và lòng