08/02/2023 21:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

V
V

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 30/01/2022 06:10

 

Nguyên tác

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь;
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был, по мненью многих
(Судей решительных и строгих),
Учёный малый, но педант.
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С учёным видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнём нежданных эпиграмм.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ta, tất cả đều học hành chút ít,

Chỉ đại khái, chàng màng và nhăng nhít;

Nhờ ơn Trời, ta chẳng thấy có gì

Đáng khoe khoang về giáo dục học đường.

Theo dư luận về Ônhêghin, mà xem xét

(Những nhận xét nghiêm trang và khe khắt)

Hiểu biết nhiều, nhưng mọt sách thôi.

Chàng có tài, chỉ là tài gặp may rõ rồi

Khi nói chuyện, luôn là người dễ chịu

Động chạm mọi vấn đề đều nghe dìu dịu,

Vẻ mặt luôn tỏ ra thông tuệ, tự tin

Gặp cãi tranh quan trọng, chàng lặng im

Và giỏi chuốc cười ở phe phụ nữ,

Biết châm biếm chua cay, bất ngờ nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » V