16/08/2020 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:59

 

Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng