16/10/2021 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những người đàn bà làng Majong

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2008 22:28

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Những người đàn bà làng Majong
Những người đàn bà già
Lũ con gái bỏ làng đi
Những người đàn bà trở lại
Giúp nhau cày xới trên đồng
Dưới nắng trời thiêu đốt
Và khi hạt đã nảy mầm
Những người đàn bà nghỉ việc
Nhảy một điệu nhảy vui
Vừa nhảy họ vừa hát:
"Hãy trở về cảng Pusan"
Để vui cùng điệu nhảy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Những người đàn bà làng Majong