28/11/2021 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng hiến ty cựu du
訪憲司舊遊

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 26/09/2011 08:19

 

Nguyên tác

盤阿山下掛征鞭,
人景相看尚宛然。
憲院同邀新會席,
禪房重覓舊吟篇。
宦遊各適忙閒地,
客興曾經少壯年。
我與江山俱未老,
將來會晤有奇緣。

Phiên âm

Bàn A sơn hạ quải chinh tiên,
Nhân cảnh tương khán thượng uyển nhiên.
Hiến viện đồng yêu tân hội tịch[1],
Thiện phòng trùng mịch cựu ngâm thiên[2].
Hoạn du các thích mang nhàn địa,
Khách hứng tằng kinh thiếu tráng niên.
Ngã dữ giang sơn câu vị lão,
Tương lai hội ngộ hữu kì duyên.

Dịch nghĩa

Dưới núi Bàn A treo roi ngựa lên
Người cùng cảnh vật nhìn nhau vẫn hệt nhưa xưa
Dinh Hiến sát mời đến dự họp mới
Trong phòng sư lại thấy bài thơ cũ
Cảnh làm quan xa dù bận, rỗi cũng đều thích nghi
Cảm hứng đất khách trong thời trai trẻ đã từng qua
Ta với núi sông đều chưa già
Gặp gỡ sau này có nhiều duyên lạ

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Dưới núi Bàn A, ngựa xuống yên
Người cùng cảnh vật vẫn y nguyên
Phòng thiền mừng thấy câu thơ cũ
Tiệc khách vui chào các bạn quen
Cảnh hoạn bận, nhàn đều thấy thú
Hứng vui trai trẻ chửa hề quên
Ta cùng sông núi chưa già cả
Gặp gỡ sau này hẳn lắm duyên
Nguyên dẫn: Mùa hạ năm Mậu Tí (1768) tôi trở về quê ứng thí, nhân cùng gia quyến theo nhạc phụ, khi ấy ông làm Hiến sát ở trấn Thanh Hoa. Đến mùa thu thì khảo thí xong, tôi lại đến thụ nghiệp. Mùa đông, biết tin không đỗ, tôi lưu lại ở ti Hiến sát. Mùa thu năm Kỷ Sửu (1789) mới về kinh. Vì có thời gian đi lại nên núi sông nhân vật đều quen biết, nay tới đó làm quan được đi thăm chốn cũ.

Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Tập 1: Dụ Am ngâm lục, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978
[] Tên ngọn núi ở gần Thanh Hoá.
[1] Nguyên chú: Lúc đó ông Minh Nhạc làm Trưởng toà án mở tiệc đãi, có mời những người nha lại quen biết tôi đến cùng dự tiệc.
[2] Nguyên chú: Lúc đó các nhà sư ở chùa Cự Khánh, Bằng Trình đều mời đến nói chuyện cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Phỏng hiến ty cựu du