16/10/2021 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lửa và ánh trời

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2020 09:58

 

Củi có thể xếp ngang
Có thể xếp nghiêng
Nhưng lửa đứng theo chiều người đứng
Cửa mở phía nam
Cửa mở phía đông
Nhưng ánh sáng vào sáng đầy mọi hướng
Sống theo lửa, đứng trong đời vững gót
Sống theo ánh trời, đời không lọt kẽ tay
4-3-1984

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Lửa và ánh trời