12/04/2021 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 50

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 13:00

 

Thảng mảng nhàn chơi sách miễn yên[1],
Nhìn xem cảnh vật khác phàm gian.
Phất phơ gió lay phiến trúc,
Thánh thót mưa lọt cửa lan.
Rượu chuốc kim bôi mùi mới tỉnh,
Hương thiên thạch đỉnh khói chưa tàn.
Câu thanh nhàn đọc qua ngày tháng,
Tháp cửa nào cho tục khách han[2].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Sách lẫn bàn đọc sách. Yên là một loại bài đọc hoặc tiếp khách.
[2] Thăm hỏi, hỏi han.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 50