09/12/2021 04:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan liệp
觀獵

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 02:12

 

Nguyên tác

太守耀清威,
乘閑弄晚暉。
江沙橫獵騎,
山火遶行圍。
箭逐雲鴻落,
鷹隨月兔飛。
不知白日暮,
歡賞夜方歸。

Phiên âm

Thái thú diệu thanh uy,
Thừa nhàn lộng vãn huy.
Giang sa hoành liệp kỵ,
Sơn hoả nhiễu hành vi.
Tiễn trục vân hồng lạc,
Ưng tuỳ nguyệt thố phi.
Bất tri bạch nhật mộ,
Hoan thưởng dạ phương quy.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thái thú rạng oai danh
Chiều nhân phút thanh nhàn
Ngựa săn phi dọc cát
Lửa núi đốt vây quanh
Tên vút chim hồng rớt
Cánh ưng bay theo trăng
Không hay ngày chóng tối
Đêm về, lòng hân hoan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Quan liệp