07/07/2022 13:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân mộ du tiểu viên
春暮遊小園

Tác giả: Vương Kỳ - 王淇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 18:10

 

Nguyên tác

一從梅粉褪殘妝,
涂抹新紅上海棠。
開到荼蘼花事了,
絲絲天棘出莓牆。

Phiên âm

Nhất tòng mai phấn thoái tàn trang,
Đồ mạt tân hồng thượng hải đường.
Khai đáo đồ my hoa sự liễu,
Ty ty thiên cức xuất môi tường.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mai tàn rụng cánh bay bay
Hải đường riêng vẫn hây hây má hồng
Trà mi nở, tháng hoa xong
Lật hoa thơ thớt mấy vòm cỏ rêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kỳ » Xuân mộ du tiểu viên