16/06/2024 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề kỳ 2
無題其二

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2020 17:25

 

Nguyên tác

風雷四壁晝昏昏,
夢起寒窻靜掩門。
地獄數重無日月,
天涯隻影有乾坤。
銅駝目下新亭淚,
杜宇聲中故國魂。
請上一層樓上望,
扶桑東畔掛朝暾。

Phiên âm

Phong lôi tứ bích trú hôn hôn,
Mộng khởi hàn song tĩnh yểm môn.
Địa ngục sổ trùng vô nhật nguyệt,
Thiên nhai chích ảnh hữu càn khôn.
Đồng đà mục hạ Tân Đình[1] lệ,
Đỗ vũ thanh trung cố quốc hồn.
Thỉnh thướng nhất tằng lâu thượng vọng,
Phù tang[2] đông bạn quải triêu thôn.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Ban ngày như tối sấm mưa ồn,
Ngủ dậy ngồi im lớp cửa dồn.
Ngục kín mấy tầng không ánh sáng,
Ven mây chiếc bóng có trời con.
Tượng Đà ngắm nghía đành rơi lệ,
Tiếng cuốc von veo khéo gọi hồn.
Hãy ráng một tầng lầu đứng ngó,
Vầng đông treo bóng thái dương tròn.
[2] Cây thần sống ở nơi mặt trời mọc theo thần thoại, sau thường dùng chỉ Nhật Bản.
[1] Nay thuộc tỉnh Giang Tô. Khi nhà Đông Tấn sắp mất nước, phải chạy xuống miền nam, các tỉnh ở trung nguyên lần lượt bị mất... Các bậc cựu thần và sĩ phu nhà Tấn họp nhau uống rượu ở Tân Đình. Chu Khải nói: “Phong cảnh vẫn thế, non sông không còn như xưa”, mọi người đều rơi lệ... Vương Đạo nói: “Chúng ta phải hết sức phò tá nhà vua lấy lại đất nước, việc gì phải bắt chước người tù nước Sở, nhìn nhau mà khóc, phỏng có ích gì?” Từ đấy, người ta thường dùng chữ “Tân Đình lệ” để chỉ hạt lệ yêu vua cũ, nước xưa, có chí khôi phục triều đại sắp hay đã đổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Vô đề kỳ 2