26/09/2022 06:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Quế Lâm dịch kỳ 5
題桂林驛其五

Tác giả: An Nam tiến phụng sứ - 安南進奉使

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/11/2018 20:49

 

Nguyên tác

踏盡崔嵬路幾千,
停車逆旅自年年。
安危非我所能及,
語默隨人深可憐。
澆破鄉心桑落酒,
吟消客恨草堂篇。
自憐補國無絲發,
兩度春風馬一鞭。

Phiên âm

Đạp tận thôi ngôi lộ kỷ thiên,
Đình xa nghịch lữ tự niên niên.
An nguy phi ngã sở năng cập,
Ngữ mặc tuỳ nhân thâm khả liên.
Kiêu phá hương tâm tang lạc tửu,
Ngâm tiêu khách hận thảo đường thiên.
Tự liên bổ quốc vô ty phát,
Lưỡng độ xuân phong mã nhất tiên.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Muôn dặm quan hà trải bước chân,
Ngừng xe quán khách luống tần ngần.
An nguy nào tớ đâu hay biết,
Nói lặng tuỳ người nghĩ tủi thân.
Uống cạn sầu quê ve rượu thánh,
Ngâm tiêu hận khách tập thơ thần.
Mảy may thẹn chửa đền ơn nước,
Roi ngựa hai lần thét gió xuân.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » An Nam tiến phụng sứ » Đề Quế Lâm dịch kỳ 5