28/11/2020 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bách thiệt
百舌

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 15:54

 

Nguyên tác

百舌來何處,
重重只報春。
知音兼眾語,
整翻豈多身。
花密藏難見,
枝高聽轉新。
過時如發口,
君側有讒人。

Phiên âm

Bách thiệt lai hà xứ,
Trùng trùng chỉ báo xuân.
Tri âm kiêm chúng ngữ,
Chỉnh cách khởi đa thân.
Hoa mật tàng nan kiến,
Chi cao thính chuyển tân.
Ngộ thì như phát khẩu,
Quân trắc hữu sàm nhân.

Dịch nghĩa

Chim khướu từ đâu đến đây?
Lớp lớp chỉ báo mùa xuân.
Biết kêu tiếng mọi loài chim,
Khi múa tưởng như nhiều thân.
Trong hoa rậm ẩn khó thấy,
Trên cành cao nghe càng hay.
Gặp lúc mở miệng hót,
Thì bên người có kẻ dèm pha.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chim khướu từ đâu tới?
Chập chùng chỉ báo xuân.
Biết kêu theo các giống,
Hay múa tựa nhiều thân.
Hoa rậm hình không thấy,
Cành cao tiếng lại ngân.
Gặp khi nghiêng mỏ hót,
Có kẻ đứng dèm gần.
(Năm 764)

Bài này dùng con vẹt để ám chỉ những nịnh thần quanh vua.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bách thiệt