03/12/2022 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấc mơ
Сон

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2008 23:31

 

Nguyên tác

На площади судят нас, трех воров.
Я тоже пытаюсь дознаться - кто?
Первый виновен или второй?
Но я-то знаю, что я украл.

Первый признался, что это он.
Второй улики кладет на стол.
Меня прогоняют за то, что вру.
Но я-то помню, что я украл.

Пойду домой и разрою клад,
где жемчуг теплый от шеи твоей...

И нет тебя засвидетельствовать,
чтобы признали, что я украл.

Bản dịch của Tế Hanh

Ở quảng trường đang xét xử ba tên ăn cắp
Tôi cố đoán là ai
Tên thứ nhất hay tên thứ hai
Nhưng tôi đây biết là tôi ăn cắp

Tên thứ nhất thú nhận rằng chính hắn
Tên thứ hai đưa chứng cớ lên bàn
Họ cho tôi nói dối, họ dồn tôi
Nhưng tôi đây nhớ rằng tôi ăn cắp

Tôi đi về nhà và bới trong kho báu
một chuỗi ngọc ấm từ cổ em
Và chẳng có em làm chứng giùm
để họ tin rằng tôi ăn cắp
1973
dịch theo bản tiếng Pháp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » Giấc mơ