20/01/2022 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhịp tháng năm

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2018 16:55

 

Một Chạp hoa yêu vừa chớm nụ
Giêng Hai đã chín trái buồn đau
vần thơ xuân sớm vừa gieo xuống
thấp thoáng hồn thu ở cuối câu
Nguồn: Hoàng Sa (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Nhịp tháng năm