12/04/2021 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông phương vị minh 2
東方未明 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:44

 

Nguyên tác

東方未曦,
顛倒裳衣。
倒之顛之,
自公令之。

Phiên âm

Đông phương vị hy,
Điên đảo thường y.
Đảo chi đân (điên) chi,
Tự công lịnh chi.

Dịch nghĩa

Trời phương đông chưa bắt đầu sáng,
Mà đã vội vã quần áo xốc xếch.
Áo quần xốc xếch chưa kịp sửa sang cho tề chỉnh để kịp đi chầu,
Lại có hiệu lịnh từ bên vua truyền sang.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trời phương đông vẫn chưa sáng khắp,
Áo quần đà hấp tấp mặc vào.
Ngả nghiêng xốc xếch trước sau,
Thì vua đã có lịnh mau đến chầu.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

hy: bắt đầu sáng.
lịnh: hiệu lịnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông phương vị minh 2