29/05/2023 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không gì trường tại

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/01/2023 16:16

 

Gió chia tay vẫn thổi
Mưa tiễn biệt vẫn rơi
Hôm qua tình hết một người
Có gì trường tại trên đời đâu em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Không gì trường tại