19/01/2021 16:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi ông đốc học Ngũ Sơn [Ký bản tỉnh đề học Ngũ Sơn; Mừng đốc học Hà Nam; Mừng ông Ngũ Sơn ra làm đốc học; Tặng đốc học Nguyễn công]

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 08:12

 

Lâu nay không gặp ngỡ xa đàng,
Ai biết rằng ra giữ mõ làng.
In sáo vẽ cho thằng mặt trắng,
Bẻ cò tính lại cái lương vàng.
Chuyện đời hãy đắp tai cài trốc,
Lộc thánh đừng lừa nạc bỏ xương.
Cũng muốn ra chơi, chơi chửa được,
Gió thu hiu hắt nhuộm màu sương.
Ông Nguyễn Khắc Chuẩn hiệu Ngũ Sơn, người làng Mọc, ngoại thành Hà Nội, là bạn của tác giả và đã làm đốc học Hà Nội. Sách Thơ văn Nguyễn Khuyến (NXB Văn học, 1971) chú thích sai là ông Trần Nhược Sơn hiệu Ngũ Sơn, người xã Vụ Bản, huyện Bình Lục. Lúc này huyện Bình Lục còn thuộc tỉnh Hà Nội vì chưa có tỉnh Hà Nam.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Gửi ông đốc học Ngũ Sơn [Ký bản tỉnh đề học Ngũ Sơn; Mừng đốc học Hà Nam; Mừng ông Ngũ Sơn ra làm đốc học; Tặng đốc học Nguyễn công]