18/05/2024 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương giang dạ phiếm
湘江夜泛

Tác giả: Hùng Nhụ Đăng - 熊孺登

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2009 03:05

 

Nguyên tác

江流如箭月如弓,
行盡三湘數夜中。
無那子規知向蜀,
一聲聲似怨春風。

Phiên âm

Giang lưu như tiễn nguyệt như cung,
Hành tận Tam Tương[1] sổ dạ trung.
Vô ná tử quy tri hướng Thục[2],
Nhất thanh thanh tự oán xuân phong.

Dịch nghĩa

Sông chảy như tên bắn, mặt trăng khuyết như cánh cung,
Trong vài đêm đã đi hết vùng Tam Tương.
Có lẽ là chim cuốc lúc kêu đã hướng về xứ Thục,
Vì ngay trong gió xuân mà mỗi tiếng kêu là mỗi ai oán.

Bản dịch của Hoài Anh

Sông vút tên, trăng uốn cung
Mấy đêm đi hết một vùng Tam Tương
Cuốc còn hướng Thục cội nguồn
Kêu lên tiếng tiếng như hờn gió xuân
Sông Tương bắt nguồn từ núi Dương Hải, huyện Hưng An, tỉnh Quảng Tây, chảy hướng đông bắc qua tỉnh Hồ Nam rồi vào hồ Động Đình.

[1] Ba vùng đất ven sông mang tên Tương trong tỉnh Hồ Nam, là Tương Đàm, Tương Hương và Tương Âm.
[2] Tên nước thời cổ, đất nay là tỉnh Tứ Xuyên. Tương truyền, khi nước Thục bị nước Tần thôn tính, vua Thục chết hoá thành chim cuốc, cứ hướng về đất Thục mà kêu ai oán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hùng Nhụ Đăng » Tương giang dạ phiếm