30/06/2022 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dòng chữ đề trong cuốn anbom
Надпись в альбом

Tác giả: Marina Svetaeva - Марина Цветаева

Nước: Nga
Đăng bởi cacbacrabot vào 31/05/2007 05:43

 

Nguyên tác

Пусть я лишь стих в твоем альбоме,
Едва поющий, как родник;
(Ты стал мне лучшею из книг,
А их немало в старом доме!)
Пусть я лишь стебель, в светлый миг
Тобой, жалеющим, не смятый;
(Ты для меня цветник богатый,
Благоухающий цветник!)
Пусть так. Но вот в полуистоме
Ты над страничкою поник...
Ты вспомнишь всe... Ты сдержишь крик.
-- Пусть я лишь стих в твоем альбоме!

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Dù em chỉ là câu thơ trong cuốn anbom
Nhọc nhằn hát lên như dòng nước mạch
(Anh đối với em là quyển sách hay nhất
Mà sách thì nhiều trong nhà cũ của em!)
Dù em chỉ là thân cỏ, trong khoảnh khắc
Anh khát khao nhưng không giẫm nát nhàu
(Anh đối với em là vườn hoa rất giàu
Là vườn hoa toả mùi hương ngào ngạt!)
Cứ như vây. Nhưng trong cơn mệt nhọc
Anh sẽ cúi đầu trên cuốn anbom
Anh ghìm tiếng kêu… anh nhớ về tất cả
– Dù em chỉ là câu thơ trong cuốn anbom!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Marina Svetaeva » Dòng chữ đề trong cuốn anbom