03/07/2022 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng đào

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2014 21:38

 

Nắng đào mặt chị khéo tươi
Thong dong em lá đưa cười khắp thôn
Mậm[1] hồng thắp với chồi son
Tưởng đâu sắc thắm dậy hồn thu xưa
Ngợ ngàng là bước người thơ
Xóm quen đã lạc đường mơ lối nào
Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011
[1] Mầm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Nắng đào