08/07/2022 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu ca (I)
水調歌(I)

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2006 19:19

 

Nguyên tác

猛將關西意氣多,
騎青驄馬弄雕戈。
金鞍寶鉸精神出,
笛倚新翻水調歌。

Phiên âm

Mãnh tướng Quan Tây[1] ý khí đa,
Kỵ thanh thông mã[2] lộng điêu qua.
Kim yên bảo giảo[3] tinh thần xuất,
Địch ỷ tân phiên Thuỷ điệu ca.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầy chí khí Quan Tây tướng mạnh
Cưỡi thanh thông tay múa đại đao
Yên nạm vàng lưng đeo trủy thủ
Tiếng địch vang bài Thủy điệu ca.
Bài này chép trong Toàn Đường thi, phần Tạp khúc ca từ.

[1] Vùng đất phía tây Quan Trung (Quan Trung thuộc Thiểm Tây từ ải Hàm Cốc sang phía tây).
[2] Một loại ngựa rất khoẻ có đốm màu xám xanh.
[3] Một loại vũ khí ngắn dùng để đánh cận chiến giống như truỷ thủ hoặc kéo

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Thuỷ điệu ca (I)