16/06/2021 19:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đó nghèo thì đây cũng nghèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:46

 

Đó nghèo thì đây cũng nghèo,
Hai ta như bọt với bèo dưỡng nhau.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đó nghèo thì đây cũng nghèo