06/07/2022 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ Hầu
武侯

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 10:40

 

Nguyên tác

溫德蛇飛火德灰,
中原誰是濟傾頹。
知公謹慎終堪寄,
不但曹丕十倍才。

Phiên âm

Ôn đức xà phi[1] hoả đức hôi,
Trung nguyên thuỳ thị tế khuynh đồi.
Tri công cẩn thận chung kham ký[2],
Bất đãn Tào Phi[3] thập bội tài.

Dịch nghĩa

Đức “ôn” rắn bay, đức “hoả” lụi tàn
Đất trung nguyên, ai là người chống đỡ sự nghiêng ngả
[Lưu Bị]Biết ông là người nghiêm cẩn, thận trọng, cuối cùng có thể gửi gắm được
Chẳng những vì tài ông gấp mười Tào Phi

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Rắn trắng chém rồi, đức “hoả” tàn
Còn ai chống đỡ đất Trung nguyên
Biết ông cẩn thận nên nhờ cậy
Đâu chỉ hơn Tào Phi chục lần
Vũ Hầu là tước phong của Gia Cát Lượng, còn gọi là Khổng Minh, một quân sư cực giỏi của Lưu Bị, đã giúp Lưu Bị chống đỡ thế suy vi của nhà Hán, tạo nên thế tam quốc Nguỵ - Thục - Ngô.

Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994
[1] Rắn bay. Câu này chưa rõ ý, có thể liên quan đến điển Lưu Bang - người sáng nghiệp nhà Thục Hán, tương truyền là con của Xích đế trước khi khởi nghĩa chống nhà Tần, đã chém được con rắn trắng (tương truyền là con của Bạch đế). Người ta coi nhà Thục Hán thuộc mệnh “hoả”.
[2] Có thể gửi gắm được. Chỉ việc Lưu Bị trước khi chết đã uỷ thác con là Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng phò tá.
[3] Con trưởng của Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo mất, Phi tiếm ngôi nhà Hán, lập ra nhà Nguỵ, người sau gọi là Nguỵ Văn Đế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Vũ Hầu