18/05/2024 17:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiêu Ky Linh Trạch phu nhân từ
蟂磯靈澤夫人祠

Tác giả: Vương Sĩ Trinh - 王士禎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2019 02:38

 

Nguyên tác

霸氣江東久寂寥,
永安宮殿莽蕭蕭。
都將家國無窮恨,
分付潯陽上下潮。

Phiên âm

Bá khí Giang Đông[1] cửu tịch liêu,
Vĩnh An[2] cung điện mãng tiêu tiêu.
Đô tương gia quốc vô cùng hận,
Phân phó Tầm Dương[3] thượng hạ triều.

Dịch nghĩa

Khí bá Giang Đông lắng lâu rồi
Cung Vĩnh An tiêu điều cỏ rậm
Thảy đem hận vô cùng của nhà của nước
Chia cho triều trên dưới Tầm Dương

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lắng lâu rồi Giang Đông khí bá
Cung Vĩnh An cỏ úa tiêu điều
Nước nhà hận biết bao nhiêu
Thảy chia trên dưới cho triều Tầm Dương
Linh Trạch phu nhân tức Tôn phu nhân. Kiêu Ky là tên tảng đá nằm bên Trường Giang ở Vu Hồ, trên đó có đền Tôn phu nhân.

[1] Chỉ đất của Đông Ngô thời Tam Quốc.
[2] Ở trong thành Bạch Đế tỉnh Tứ Xuyên, hành cung do Lưu Bị dựng.
[3] Tên một đoạn sông chảy qua phía bắc thành phố Cửu Giang, Giang Tây, và cũng là tên quận thời cổ. Trên Tầm Dương thuộc Lưu Bị, dưới Tầm Dương thuộc Tôn Quyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Sĩ Trinh » Kiêu Ky Linh Trạch phu nhân từ