08/12/2022 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh khê
涇溪

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 18:01

 

Nguyên tác

涇溪石險人兢慎,
終歲不聞傾覆人。
卻是平流無石處,
時時聞說有沉淪。

Phiên âm

Kinh khê thạch hiểm nhân căng thận,
Chung tuế bất văn khuynh phúc nhân.
Khước thị bình lưu vô thạch xứ,
Thì thì văn thuyết hữu trầm luân.

Dịch nghĩa

Suối Kinh có nhiều đá nguy hiểm, người đi qua dè dặt,
Nên cả năm không nghe có ai vấp ngã.
Ở khúc không có đá, nước chảy bình thường,
Nhưng thỉnh thoảng lại nghe tin có người chết đuối.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đá suối Kinh người qua dè dặt
Nên cả năm vấp ngã không ai
Khúc không đá, chảy khoan thai
Lâu lâu chết đuối một vài người thôi
Kinh là sông lớn phát nguyên từ núi Lục Bàn trong khu tự trị Hồi Tộc, tức tỉnh Ninh Hạ, chảy hướng đông nam qua tỉnh Cam Túc vào tỉnh Thiểm Tây rồi nhập vào sông Vị trong địa phận huyện Kinh Dương, dài khoảng 455km. Ở thượng nguồn có nhiều suối, đều gọi là Kinh khê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Kinh khê