23/03/2023 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mị Nương

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2015 16:37

 

1
Bóng thuyền đáy cốc
Tiếng trúc sầu xưa
Giọt lòng xa xót
Tan thành bóng mưa

2
Nước mắt ngày cũ
Mờ hạt sương rơi
Mây về cổ xứ
Điệu buồn không vơi.
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Mị Nương