03/12/2022 16:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu thích thì – quá ít?
Если нравится - мало?

Tác giả: Vladimir Vysotsky - Владимир Высоцкий

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 27/02/2011 00:23

 

Nguyên tác

Если нравится - мало?
Если влюбился - много?
Если б узнать сначала,
Если б узнать надолго!

Где ж ты, фантазия скудная,
Где ж ты, словарный запас!
Милая, нежная, чудная!..
Эх, не влюбиться бы в вас!

Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Nếu thích thì – quá ít?
Nếu đã yêu – quá nhiều?
Nếu từ đầu mà biết
Nếu mà biết được lâu!

Em đâu, nghèo tưởng tượng
Em đâu, lời dự phòng!
Em dễ thương, âu yếm
Chà, giá được yêu em!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Vysotsky » Nếu thích thì – quá ít?