01/12/2022 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Diêm Châu quá Hồ nhi ẩm mã tuyền
鹽州過胡兒飲馬泉

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2007 19:04

 

Nguyên tác

綠楊著水草如煙,
舊是胡兒飲馬泉。
幾處吹笳明月夜,
何人倚劍白雲天。
從來凍合關山路,
今日分流漢使前。
莫遣行人照容鬢,
恐驚憔悴入新年。

Phiên âm

Lục dương trước thuỷ thảo như yên,
Cựu thị Hồ nhi ẩm mã tuyền.
Kỷ xứ xuy già minh nguyệt dạ,
Hà nhân ỷ kiếm bạch vân thiên.
Tòng lai đống hợp quan san lộ,
Kim nhật phân lưu Hán sứ tiền.
Mạc khiển hành nhân chiếu dung mấn,
Khủng kinh tiều tuỵ nhập tân niên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ đẫm sương liễu loang mặt nước
Suối "Hồ nhi ẩm mã" nơi đây
Đêm trăng sáng tiếng khèn bay lượn
Tựa kiếm, ai người ngóng mây trời
Nẻo quan san hợp lưu băng đóng
Chính là nơi sứ Hán chia tay
Bên suối kia đừng soi mái tóc
Đón tân niên tiều tuỵ chốn này.
Có bản chép tên bài thơ là "Quá Ngũ Nguyên Hồ nhi ẩm mã tuyền" 過五原胡兒飲馬泉.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Diêm Châu quá Hồ nhi ẩm mã tuyền