25/05/2024 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/05/2021 06:12

 

Không gian nhà liền ngõ,
để trăng vào cho nhanh.
Ba gian nhà để trống,,
để em đi không đành đành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Trăng