30/07/2021 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ca ngợi phép biện chứng
Lob der Dialektik

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2012 07:20

 

Nguyên tác

Das Unrecht geht heute einher mit sicherem Schritt.
Die Unterdrücker richten sich ein auf zehntausend Jahre.
Die Gewalt versichert: So, wie es ist, bleibt es.
Keine Stimme ertönt außer der Stimme der Herrschenden
Und auf den Märkten sagt die Ausbeutung laut: Jetzt
beginne ich erst.
Aber von den Unterdrückten sagen viele jetzt:
Was wir wollen, geht niemals.
Wer noch lebt, sage nicht: niemals!
Das Sichere ist nicht sicher.
So, wie es ist, bleibt es nicht.
Wenn die Herrschenden gesprochen haben
Werden die Beherrschten sprechen.
Wer wagt zu sagen: niemals?
An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns.
An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns.
Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich!
Wer verloren ist, kämpfe!
Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein?
Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen
Und aus Niemals wird: Heute noch!

Bản dịch của Nguyễn Quân

Bất công hôm nay còn bước những bước vững vàng
Kẻ áp bức trù tính một vạn năm như thế
Bạo lực hứa: trật tự này sẽ được ta bảo vệ
Không có tiếng ai ngoài tiếng của cường quyền
Bóc lột thét to trên các thị trường:
- Bây giờ ta mới ra tay!
Nhiều người bị áp bức hôm nay còn nói:
Điều ta ước không bao giờ có được

Ai đương sống đừng nói: "không bao giờ"
Cái vững vàng không phải là vững vàng
Không mãi thế này, rồi sẽ khác
Kẻ thống trị lên tiếng rồi
Giờ đến lượt những người bị trị
Ai dám nói "không bao giờ"?

Bởi ai mà áp bức vẫn còn?
Bởi chúng ta
Bởi ai mà áp bức bị tiêu diệt
Bởi chúng ta
Người bị quật ngã hãy đứng lên!
Người thất bại cứ bền gan chiến đấu
Kẻ thua hôm nay là người thắng ngày mai
Và "không bao giờ" trở thành:
"hôm nay sẽ khác".
Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Ca ngợi phép biện chứng