17/10/2021 20:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán trọ

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2015 21:38

 

Bãi bờ yên trước bóng khuya
Tiếng lau sậy chạm ngoài kia quán đời
Dưới hoa lặng một ta ngồi
Bóng trời khuya chạm vào môi cười thầm

Mịt mùng người cũ bặt tăm
Âm u núi lạnh đã nằm ngủ lâu
Ta ngồi tay chống mái đầu
Phía rừng trăng muộn phai màu sau cây

Cuối trời mây thản nhiên bay
Quán khuya ta trọ chờ ngày mai đi
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Quán trọ