27/01/2022 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 3

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 11/12/2013 07:06

 

Thấy vui liền vác tập thơ ra,
Đồ nhắm xưa nay cụ với ta.
Son mực thảy thừa oan kiếp giấy.
Gió mưa lầm lạc rủi đời hoa.
Tấm bia vạn cổ trời đề chữ,
Nắm cốt ba sinh đất gán nhà.
Trên án hương tâm, hồn hỡi dậy.
Sau ly rượu cúc, trước chung trà.
(1933)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 3