03/02/2023 20:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lĩnh ngoại thủ tuế
嶺外守歲

Tác giả: Lý Phúc Nghiệp - 李福業

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 12:39

 

Nguyên tác

冬去更籌盡,
春隨斗柄回。
寒暄一夜隔,
容鬢兩年催。

Phiên âm

Đông khứ canh trù tận,
Xuân tuỳ Đẩu bính hồi.
Hàn huyên nhất dạ cách,
Dung mấn lưỡng niên thôi.

Dịch nghĩa

Mùa đông đi khi thẻ đếm canh trong năm vừa hết,
Mùa xuân theo chuôi chòm sao Bắc Đẩu vừa về.
Khí lạnh và hơi ấm cách nhau có một đêm,
Râu tóc mọc ra trong đêm đó như mọc ra trong hai năm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thẻ đếm canh mùa đông vừa cạn
Xuân theo chuôi sao Đẩu vừa sang
Đông, xuân đêm cuối cách ngăn
Tóc râu vừa mọc tính bằng hai năm
Bài này làm trong thời gian tác giả bị phát vãng tới Phiên Ngung, thuộc tỉnh Quảng Đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Phúc Nghiệp » Lĩnh ngoại thủ tuế