29/05/2022 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia cắt

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:48

 

Đồng dưới mưa đằm, trên ráo khô
Lùm tre nửa óng, nửa giăng mù
Đôi ta rẽ cách hai bờ lạch
So lệch tình chung hạt vụ mùa
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Chia cắt