17/10/2021 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắt đền

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2021 20:35

 

Em từ quê lụa ra đi
Hành trang chỉ chút kiêu kỳ làm duyên
Đâu ngờ lạc giữa nhớ quên
Muốn tìm anh để bắt đền - lạ chưa
Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Bắt đền