12/08/2022 21:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh hùng
Hős

Tác giả: Ferenc Kölcsey

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 01/11/2020 19:59

 

Nguyên tác

Védni menj el engem és hazád!
Hősnek a hölgy mond és kardot ád;
Győzve térj meg,
Búcsut így sohajta,
S véle e kard,
S ellen vére rajta!

Hős elindul, lángban kebele,
S fölpirúl rá bús harc reggele,
Vág, de sebjén
Omlik drága vére,
Győz, de halva
Hull vert ellenére.

Mécsvilágnál gyönge hölgy mit vár?
Nap megy és jön, ő nem vissza már!
Karddal együtt,
Melyet fog kezébe,
Csöndes estvén
Néma sír födé be.

Hős, aludjál! dombod hantja zöld,
Könnyel ázva nyugtat honni föld;
Érted áldást
Hű kebel sohajta;
Véled a kard,
S ellen vére rajta.

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Trao kiếm cho chồng
Thiếu phụ khích lệ:
Hãy đi bảo vệ
Tổ quốc và em!
Cầu nguyện cho anh
Trở về chiến thắng
Tay cầm thanh kiếm
Đối mặt quân thù

Anh hùng ra đi
Trong tim bốc lửa
Chiến trường lăn xả
Chém giết tơi bời
Bị thương máu rơi
Vẫn không lùi bước
Chàng đã ngã xuống
Khi chiến thắng về

Thiếu phụ đợi gì
Bên đèn leo lét?
Ngày qua đêm hết
Chàng không quay về!
Nỗi buồn tái tê
Khi chàng lặng lẽ
Dưới mồ quạnh quẽ
Kiếm vẫn trong tay

Hãy ngủ đi anh!
Quê hương đất mẹ
Sẽ tưới dòng lệ
Lên nấm mồ xanh
Chung thuỷ trái tim
Vì anh cầu nguyện
Tay cầm thanh kiếm
Đối mặt quân thù
Séc, ngày 7 tháng 10 năm 1833
Nguồn: Tuyển tập thơ Hungary, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ferenc Kölcsey » Anh hùng