22/10/2019 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký song hữu Lang Xá Lê ông
寄窗友良舍黎翁

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 01:55

 

Nguyên tác

老來同作亂離人,
況值凶年饑饉臻。
墻壁未修君患盜,
饔飧不給我憂貧。
勞勞塵世誰非役,
碌碌浮生患此身。
所以獨憐彭擇宰,
北窗醉臥夢魂春。

Phiên âm

Lão lai đồng tác loạn ly nhân,
Huống trị hung niên cơ cận trăn.
Tường bích vị tu quân hoạ ích,
Ung san bất cấp ngã ưu bần.
Lao lao trần thế thuỳ phi dịch,
Lục lục phù sinh hoạ thử thân.
Sở dĩ độc liên Bành Trạch[1] tể,
Bắc song tuý ngoạ mộng hồn xuân.

Dịch nghĩa

Trở về già bọn ta đều là người đời loạn cả
Huống chi lại gặp năm mất mùa nạn đói kém dồn đến
Tường vách chưa sửa song bác thường lo mất trộm
Bữa sớm bữa tối không đủ tôi loa về cảnh nghèo
Trên cõi trần ai không phải làm ăn vất vả
Nhưng cái thân tầm thường trong kiếp sống nổi thì cũng đáng lo
Vì thế chỉ mến quan tể đất Bành Trạch
Trước song phía bắc say rượu nằm ngủ yên ổn

Bản dịch (của Bản dịch của Đỗ Đình Tuân)

Thời loạn cùng sang tuổi xế chiều
Gặp năm đói kém khó khăn nhiều
Chưa yên tường vách bác lo trộm
Hai bữa chưa no tôi sợ nghèo
Trên cõi đời này ai chả vất
Tấm thân bé mọn đáng lo sao
Cho nên chỉ mến ông Bành Trạch
Cửa bắc nằm say ngủ gối cao
[1] Tức Đào Tiềm đời Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Ký song hữu Lang Xá Lê ông