19/01/2021 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi xưa ai biết ai đâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 15:31

 

Khi xưa ai biết ai đâu,
Chỉ vì điếu thuốc, miếng trầu nên quen.
Khi xưa biển rộng sông dài,
Sao lưới chả mắc, sao chài chả quăng?
Bây giờ sông đã chắn đăng,
Còn mang lưới mắc, chài quăng làm gì!
Khảo dị:
Khi xưa ai biết ai đâu,
Chỉ vì điếu thuốc miếng trầu quen nhau.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khi xưa ai biết ai đâu