06/10/2022 14:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc phượng cầu hoàng

Tác giả: Trần Tuấn Kiệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2014 17:26

 

Chiều nghe khúc "Phượng cầu hoàng"
Nỗi buồn thiên cổ tiếng đàn nghìn năm
Lệ châu rơi xuống âm thầm
Tương Như Tư Mã cánh bằng đã xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Kiệt » Khúc phượng cầu hoàng