03/02/2023 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa mắt

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 15:48

 

Nửa mắt là trăng say bóng nước
Còn kia nửa mắt gửi hồn anh
Sao chân gió cứ về bao hướng
Để vết lòng em rụng tan tành.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nửa mắt