27/09/2021 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn thị tình lam
山市晴嵐

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2012 18:23

 

Nguyên tác

朝來山市作晴嵐,
廛肆參差傍翠嵒。
理到哈來誰是幻,
樓臺光景好同參。

Phiên âm

Triều lai sơn thị tác tình lam,
Triền tứ sâm si bàng thuý nham.
Lý đáo cáp lai thuỳ thị ảo,
Lâu đài quang cảnh hảo đồng tham.

Dịch nghĩa

Sáng ra, chợ núi dứt khói lam
Hàng quán lô nhô bên sườn núi biếc
Lẽ nên xem lại đâu là cảnh hư ảo
Lâu đài quang cảnh khéo tôn vẻ đẹp cho nhau

Bản dịch của Kim Anh

Chợ núi vừa dứt khói lam
Sườn non quán xá chen hàng lô nhô
Nhìn ra ngỡ vẫn trong mơ
Lâu đài quang cảnh - thẫn thờ thi nhân
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Sơn thị tình lam