19/01/2022 04:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết bên tượng đài sinh viên trong thành cổ

Tác giả: Nguyễn Trọng Luân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 09:03

 

Mặt trời sáng nay lăn qua thành cổ rất chậm
Dòng người bước thật nhẹ nhàng
Giọt mồ hôi lăn rất khẽ
Tiếng chim gù thật thản nhiên

Tiếng chim gù phía tượng đài sinh viên
Những trang sách còn bỏ ngỏ
Bạn bè tôi không về
Đồ án rải xanh thành cổ

Mặt trời rất đỏ
Tiếng chim gù rất hiền
Những trang sách bỏ quên mãi xanh
Thành cổ Quảng Trị, sáng 30/4/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Luân » Viết bên tượng đài sinh viên trong thành cổ