03/12/2022 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền xá
田舍

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 21:45

 

Nguyên tác

田舍清江曲,
柴門古道旁。
草深迷市井,
地僻懶衣裳。
櫸柳枝枝弱,
枇杷樹樹香。
鸕鷀西日照,
曬翅滿魚梁。

Phiên âm

Điền xá thanh giang khúc,
Sài môn cổ đạo bàng.
Thảo thâm mê thị tỉnh,
Địa tịch lãn y thường.
Cử liễu chi chi nhược,
Tỳ bà thụ thụ hương.
Lộ tư tây nhật chiếu,
Sái sí mãn ngư lương.

Dịch nghĩa

Nhà ruộng ngay cạnh sông trong,
Cửa tre bên đường mòn.
Cỏ rậm che khuất nhà cửa,
Chốn khuất ngại mặc áo.
Liễu sồi cành nọ cành kia rủ,
Tỳ bà cây này cây khác toả hương.
Trời chiều chiếu xuống bầy vịt xiêm,
Chúng đang phơi cánh đầy trên kè ngăn cá.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà ruộng cạnh sông trong,
Cửa tre bên lối tắt.
Cỏ cao che kín nhà,
Nơi vắng áo ngại mặc.
Sồi, liễu cành rủ mềm,
Tỳ bà gốc thơm phức.
Trời chiều chiếu bầy le,
Cánh xoè phơi trên bục.
(Năm 760)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Điền xá